Menu

 
 


Breng ook eens een bezoek aan de webwinkel van De Fakkel, christelijke boekwinkels!

Cursus Basisbegrippen

De cursus Basisbegrippen omvat 30 lessen en duurt twee jaar. De lessen geven een Bijbelse onderbouwing van belangrijke onderwerpen als:

bekering
vergeving
eeuwig leven
zonde en zonden
zekerheid
het offer van Christus
wedergeboorte
geheiligd zijn en heilig leven
gebed

Bekijk hier een proefles.