Menu

 
 


Breng ook eens een bezoek aan de webwinkel van De Fakkel, christelijke boekwinkels!

Cursussen Bijbelboeken NT

De cursussen Nieuwe Testament (NT) geven ondersteuning bij het lezen van alle brieven: Romeinen tot en met de Openbaring. Daarnaast is er een serie van 30 lessen over het evangelie naar Lukas, speciaal voor mensen, die beginnen met Bijbellezen.

Bekijk hier een proefles.

De volgende lessen zijn beschikbaar:
• Lucas (*)
• Romeinen (*)
• 1 Korinthiërs (*)
• 2 Korinthiërs
• Galaten
• Efeziërs
• Filippenzen
• Kolossenzen
• 1 en 2 Thessalonicenzen
• 1 Timotheüs en Filémon
• 2 Timotheüs en Titus
• Hebreeën
• Jakobus
• Petrus en Judas
• Brieven van Johannes
• Openbaring

(*) Deze series omvatten 30 lessen en duren twee jaar.